3. Tori aomuke 取仰向け

Tori aomuke 取仰向け (tori gezicht omhoog)

Tori ligt op zijn rug, met zijn benen klemt hij uke in. Tori probeert vanuit deze positie uke tot overgave te dwingen of te kantelen en te controleren.