07. Yoko-wakare 横分

Yoko-wakare 横分 (zijscheiding) 

Een opoffering. Breek het evenwicht van je tegenstander naar zijn voor- of rechtervoorhoek, laat je dan op je rug of linkerkant vallen terwijl je beide benen voor hem uitsteekt om hem over je uitgestrekte lichaam te gooien.

De biomechanica van Yoko-wakare

Deze techniek is een moment; De krachtarm van uke wordt verlengd (Re). Tori maakt een vallende worp met de armen en romp (F1 en F2). Daarbij plaatst tori het lichaam, op de zij liggend, op de grond zodat uke niet weg kan stappen. Yoko wakare is ook een centrifugaal kracht: Tori werpt uke in een boog over hem heen.

Wist je dat?

Bijna elke judoka weet wel wat Yoko betekent in het judo (zijwaarts) maar wat betekent nu wakare? Wakare is zoiets als het scheiden, splitsen, ook trekken. Wakare komt van een werkwoord wakereru wat splijten, scheiden, uit-elkaar betekent. Er bestaat naast Yoko wakare ook een Daki wakare (en Daki betekent omarmen) dus dat je, je tegenstander omarmt en naar achter/opzij afsplitst….